Pravila

 • 1

  Svaki roditelj ili pratilac maloletnog deteta, dovodi dete u Zabavni park na svoju odgovornost i dužan je da se stara o maloletnom detetu za vreme korišćenja kapaciteta COSMOPLAY-a; svaki roditelj ili pratilac maloletnog deteta je odgovoran za svoje dete prilikom korišćenja sadržaja.

 • 2

  Ukoliko prilikom korišćenja kapaciteta Zabavnog parka dođe do povrede Korisnika, Zakupci i Korisnici u potpunosti odgovaraju za nastale povrede i isključuju odgovornost COSMOPLAY-a za nastanak iste.

 • 3

  Korisnici i Zakupci ne plaćaju štetu na inventaru i potrošnom materijalu, dužni su da nadoknade samo štetu koja nastane u vreme trajanja korišćenja i zakupa, a koja je izazvana grubom nepažnjom, obavezuju se da će koristiti kapacitete Zabavnog parka sa posebnom pažnjom, i dužni su da upoznaju svoje goste sa Pravilima COSMOPLAY-a.

 • 4

  Radi bezbednosti svih korisnika osoblje Igraonice ima pravo da izprostora za igru udalji decu koja ugrožavaju bezbednost druge dece.

 • 5

  Radi bezbednosti Korisnika, osoblje Zabavnog parka ima pravo da uprostor za igru ne pusti ili udalji dete koje je vidno prehlađeno-jak kašalj, kijanje, jako curenje nosa, boginje i slično - kako ne bi ugrožavalo zdravlje druge dece i svih prisutnih.

 • 6

  Molimo goste da brinu o svojim stvarima, jer igraonica ne snosi odgovornost za nestanak ili zamenu istih.

 • 7

  Korišćenje Zabavnog parka dozvoljeno je deci i odraslima.

 • 8

  Korišćenje Sony PlayStation-a dozvoljeno je deci od 7 godina.

 • 9

  Korišćenje Lavirinta, Dounat slida-a i trampolina dozvoljeno je deci od 4 do 12 godina.

 • 10

  Korišćenje Laser Taga, Laser Maze (izbaciti) i Hologate-a dozvoljeno je deci od 7 godina i odraslima. Laser Maze dozvoljen je deci od 4 i odraslima

 • 11

  Korišćenje Baby kutka dozvoljeno je deci od 0-3 godine, isključivo uz pratnju roditelja ili pratioca.

 • 12

  Deca koja nisu samostalna i deca do 4 godine, moraju u prostoru za igru biti sa svojim roditeljima ili pratiocima.